Billund Biorefinery logo
Powered by Krüger Powered by Billund Vand

Store portioner - store muligheder

 

Organisk industriaffald

Organisk affald fra f. eks. restauranter, storkøkkener, mejerier, slagterier og butikker rummer store energiressourcer og kan give et vigtigt bidrag til et bedre biologisk kredsløb.

Lokal håndtering og udnyttelse af det organiske affald betyder lavere energiforbrug og mindre miljøbelastning fra transport, og industrien bliver en integreret del af kredsløbet.

Organisk industriaffaldOrganisk industriaffald er som regel store mængder af homogen kvalitet, og det gør det nemmere at sikre den rigtige sammensætning og den bedste energiudnyttelse, når det blandes med husholdningsaffald og spildevand.

Leverandørerne af affaldet får samtidig en bæredygtig løsning på deres affaldsproblem, så både virksomhederne og deres kunder kan glæde sig over at bidrage til et bedre miljø. Billund BioRefinery viser, hvordan det kan gøres - uden at spilde ressourcerne.

Kredsløbet kører, og naturen går sin gang - hånd i hånd med industrien.

Please accept cookies in order to see the timeline.

Vores filosofi

"Affald og spildevand er ikke et problem - det er en ressource, der rummer store muligheder for miljøet."

Læs mere

Partnere i projektet

Et tæt samarbejde mellem
miljøkoncernen Krüger, Billund Kommune
og forsyningsvirksomheden Billund Vand

Læs mere

Interesse fra hele verden

Miljøvirksomheder, politikere og fagfolk fra hele verden besøger os for at studere dansk miljøteknologi.

Læs mere