Billund Biorefinery logo
Powered by Krüger Powered by Billund Vand

Kernen i projektet - det energiske hjerte

Termisk hydrolyse

 

Den patenterede Exelys™-teknologi er et helt centralt element i Billund BioRefinery, der gør Fremtidens Renseanlæg til en "Energifabrik".

Exelys™ er næste generation af termisk slamhydrolyse, som kort fortalt hiver endnu større energimængder ud af biomassen, og samtidig reduceres slammængden markant. Med andre ord: Exelys™ giver mere energi og mindre affald.

Biogasproduktionen hæves med 50 pct., mens slammængden nedsættes med 30 pct., og det gør affald til en endnu mere værdifuld, lokal "råvare". Alle ressourcerne tænkes sammen i én samlet behandling af husholdningsaffald, organisk industriaffald, spildevandsslam samt gylle og andet organisk affald. På den måde kan der optimeres til det helt rigtige mix, som giver den mest effektive udnyttelse af energien.

Kredsløbet knytter det hele sammen - både by, land og industri - og alle får det bedste ud af den fælles interesse for en bæredygtig fremtid. Resultatet er en stor produktion af biogas, der både kan producere elektricitet og varme eller f. eks. anvendes som økologisk brændstof i biler. Samtidig får landbruget glæde af en lugtfri, organisk gødning, som er let at håndtere og har stor næringsværdi for planterne.

Billund BioRefinery tænker alle ressourcerne sammen i ét stort, energisk kredsløb - fra bord til jord og tilbage igen.

Please accept cookies in order to see the timeline.

Vores filosofi

"Affald og spildevand er ikke et problem - det er en ressource, der rummer store muligheder for miljøet."

Læs mere

Partnere i projektet

Et tæt samarbejde mellem
miljøkoncernen Krüger, Billund Kommune
og forsyningsvirksomheden Billund Vand

Læs mere

Interesse fra hele verden

Miljøvirksomheder, politikere og fagfolk fra hele verden besøger os for at studere dansk miljøteknologi.

Læs mere